FÖRETAGET TJÄNSTER FÖRSÄLJNING UTHYRNING UPPLEVELSER STARTSIDAN

UPPLEVELSER

Jakt och fiske i fjällnära vildmark

Vi har goda och nära tillgång till bra fiske och jaktmarker i skogsmiljö och uppe i fjällens vildmark


Fjällfisket

Många av vattnen är utmärkta flugfiskevatten.
I Ovikssfjällen finns dessutom flera sträckor som avsatts speciellt för flugfiske. De allra senaste åren har också maskmeteförbud införts i vissa strömmande vatten, för att skydda fiskbestånden.

Sommarfisket
Säsongsstarten kan variera kraftigt år från år, beroende på väder, hur långt snösmältningen kommit osv. En god regel är därför: ring folk på orten och kolla förutsättningarna, före resan startar! Ring

I regel börjar fisket kring mitten av juni i skogslandet nedanför fjällen, och då framför allt i de mindre bäckarna.
De större vattendragen blir fiskbara först då fjällfloden lagt sig, en bit in i juli eller ibland i augusti. Vid den tiden blir fiske möjligt också högre uppe, på själva fjällen.

Vinterfisket
Högsäsong från februari till maj. Ett tips är att prova det riktiga försäsongsfisket på de första isarna i november-december. Fisken hugger då på det mesta och i regel så länge det är ljust ute. Att isen dessutom är tunn och lättborrad, är knappast någon nackdel
 


Storsjötrollingen

Hallenbygden arrangerar årligen Trolling masters en tävling som ingår i SM serien

 

  


Dammån

Dammån är vida känd för sitt fina fiske efter storöring. Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i Dammån och många grova fiskar fångas då. Vad Dammån är mindre känd för så är det den fina och vackra harren som krokas mest i dom lugna partierna nedströms Dammåns fiskecamp och uppe i Åkroken. Harren finns i hela ån.
Bästa tid för ett lyckat fiske under normala somrar är från midsommar och in i aug. I aug kommer dom stora fiskarna. Titta i fiskeligan. Torra sommar kan vara bra och då får man söka fisken på djupet och i strömmarna. Vid snabbt stigande vattennivå är fisket mycket dåligt. Däremot från att varit högt vattenstånd och på väg tillbaka brukar det som regel vara en bra huggperiod. Bästa vattentemperatur är 13-14 grader.


Flugfiske, då speciellt under de ljusa
nätterna är en populär fiskemetod.
Typ av flugor varierar ex. som flugan här ovan är mycket bra.
Under hela sommaren vandrar öring från Storsjön upp i Dammån och många grova fiskar fångas då. Höljorna nere i Dammådalen runt byn Ågårdarna har de bästa förutsättningarna att ge fångst under sommaren. I aug är fisket utbrett ända upp i fjället.
Åkroken, Krokströmmen och Rismyrströmmen är också populära fiskesträckor i Dammån.  

Under augusti månad närmar sig öringen sina översta lekplatser nära fjällbyn Höglekardalen.Torrflugefiske på storöring från båt i Dalsjön i Bydalen kan då ge en ovanlig och spännande fiskeupplevelse. Källflödena Hällån och Blankan är två fjällåar med kvoterat flugfiske och Storån har också ett mycket bra öringfiske. Väster om Höglekardalen finns även många fjälltjärnar upplåtna för sportfiske. Röding i flera vatten nära samebyn i Hosjöbottnarna. 


Dammåns fisktrappa

Dammån utgör det viktigaste lekområdet för Storsjöns storvuxna öring. 
Varje år passerar mellan 400-600 öringar fisktrappan i Ågårdarna, men hundratals öringar fångas nedanför kontrollen som inte kommer med i räkningen. 1982 var ett rekordår, med 1024 inräknade öringar. Maxvikterna ligger mellan 6-8kg, medan medelvikten är strax under 2kg.

Redan i maj påbörjar öringen sin lekvandring från Storsjön. Leken sker i slutet av september och början av oktober.
För att trygga återväxten satsar fiskevårds området på utplantering av tvåsomriga öringsungar. Med landnot fångas avelsfisken i Dammån vid Höglekardalen. En populär turistattraktion som lockar tusentalet besökare varje år.  

 


Arvemuseét

Upplev hur tekniken kom i människans tjänst.
Uppfinningar som ångmaskinen, el- och Förbränningsmotorn förändrade livet. Tekniken blev en del av vardagen i form av elljus, inomhustoalett och tvättmaskin. Köket utrustades med rinnande vatten, kyl och frys. I jordbruket kom ”Brunte” att ersättas av ”Grållen”. Allt detta hände för bara några decennier sedan. Små saker med stor betydelse för den enskilda människan när det inträffade, det vardagliga som idag tillhör det bortglömda.
På ArveMuseet kan man visa hur människans hem och arbete förändrades med hjälp av bland annat elmotorn, traktorn och mjölkmaskinen. Vi vill att hela familjen skall få en oförglömlig upplevelse där gammal som ung kan få se hur vi arbetat och levt.(P)ålinwood Wåge 328 830 01 Hallen Tel. 0643 303 76 Mobil. 070 570 2038 Fax 0643 303 76 kundtjanst@palinwood.se