FÖRETAGET TJÄNSTER FÖRSÄLJNING UTHYRNING UPPLEVELSER STARTSIDAN  

 


Jag heter Pål-Örjan Wågegård, är född och uppvuxen på gården i byn Wåge vid Storsjöns strand i Jämtland.
Som barn har jag vistats mycket i skog och mark runt Storsjön och i den jämtländska fjällvärlden.
Gården har tidigare varit ett producerande jordbruk med boskap med tillhörande verksamheter. Nu är det ett renodlat skogsbruk med
skog och jakt.
Så det var av naturliga själ företagssamheten övergick till vad naturen kan ge.Pålinwood

Pål-Örjan Wågegård Våge 328 830 01 Hallen
Tel. 0643 303 76
Fax 0643 303 76
Mobil. 070 570 2038 
E-post. kundtjanst@palinwood.se
 


Palinwood innehar UC sigillet Vilket innebär att företaget är tryggt och säkert att göra affärer med
Läs mer vad det innebär

Vägbeskrivning

(P)ålinwood har sitt säte i byn Wåge och ligger i västra Jämtland i Oviksfjällen, 40 min bilresa från Östersund.

 

 


Klicka här så hittar du oss 

Kommer Du söderifrån
 
via E45:an tag av i Svenstavik rv 321 mot Mattmar - Åre -Trondheim 
> följ rv 321 genom Hallen efter 5 km kommer du fram till Våge
> tag av den första gårdsvägen till höger efter korsningen till Ågårdarna

Kommer Du norrifrån 
via E14 tag av i korsningen rv 321 utanför Mattmar 13 km mot Svenstavik - Mora 
> följ rv 321 genom Mårdsund, efter 3 km kommer du fram till Våge
> tag av första (1) gårdsvägen till vänster innan korsningen till Ågårdarna

(P)ålinwood Våge 328 830 01 Hallen Tel. 0643 303 76 Mobil. 070 570 2038 Fax 0643 303 76 kundtjanst@palinwood.se